מודעות דרך הקול

מוסיקה וקול ככלים לטרנספורמציה וריפוי

מעט בעולם יודעים עד כמה עצום כוחו של הקול במציאות זו.

אם אכן נשאר שריד של קסם ופלא בעולמינו הרי זה הקול. 

                                                                                             הזראט היניאט חאן

סדנאות

מוסיקה

הופעות

השראה

גלריה

קשר