top of page

שיעורים פרטיים

זהו הסטודיו שלי, פה אני מקשיב, בוהה, שר, רוקד, תולה כביסה (מאחור),

לומד, מלמד, חי. מוזמנים להצטרף לשיעורים פרטיים, יש תה, עוגיות אין, זה חונק את הגרון. 'חכמת הקול' אחד על אחד, אלון הגליל.

 

באחד על אחד אני יכול לראות איך אתם נושמים ולהתעכב אם צריך.

אני יכול לשמוע בבירור את הקול שלכם, מאיפה הוא בא ואיך הוא זורם.

לשים לב איך אתם שומעים ואיך נעה תשומת לבכם.

אתם יכולים לתאר בפירוט את החוויה שלכם.

להביע בחופשיות את אשר עולה.

לחקור ביתר דיוק את הדרך שלכם.

לשתות את התה כמו שאתם אוהבים, לפעמים יש גם ענבים (בעונה).

 

bottom of page